NIEUWS EN WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE JAAR

Let op: ongemeten schepen worden geacht de eerste wedstrijd waarvoor ze inschrijven altijd een specificatieformulier in te sturen. Deze inschrijving is bepalend voor uw SW rating voor alle wedstrijden.

 


banner_watersportverbond